Participants

Moscow, Russia


Moscow Institute of Physics and Technology
Chebanov Georgy Igorevich
Ruhovich Filipp Dmitriyevich
Smirnov Ivan Fiodorovich
Mashrabov Alexander Nematullayevich
Osipov Andrey Igorevich
Tsigler Alexander Sergeevich
Kashin Andrey Andreyevich
Dovgal Sergey Alexandrovich
Osipov Andrey Vasilyevich
Anurin Andrey Sergeyevich
Dmitriyev Andrey Sergeyevich
Ostaning Alexander
Krasnopiorov Makar Alexandrovich
Chumbalov Daniyar Asetovich
Pushniakov Filipp Anatolyevich
Kondakova Yelizaveta Grigoryevna

Lomonosov Moscow State University
Shliunkin Alexey Valeryevich
Volnov Sergey Yevgenyevich
Korovin Ilya Andreyevich
Mokin Vasily Borisovich
Dubinin Viacheslav Andreyevich
Sadkov Viktor Alexandrovich

AESC MSULahtanov Ivan Andreyevich

Bauman Moscow State Technical University
Vybornov Artiom Igorevich
Rusnachenko Nikolay Leonidovich
Ashuha Arseny Pavlovich
Beliov Konstantin Olegovich
Batusov Pavel Vladislavovich

MISIS
Kofman Valentin Olegovich
Pritula Natalia Yevgenyevna
Krohina Daria Alexeyevna
Mukovozov Arseny Alexandrov

MAI
Belousov Stepan Leonidovich
Zhuravliov Andrey Andreyevich
Safronov Alexey Andreyevich

Oriol, Russia


SU-ESPC
Tarasov Maxim Yevgenyevich
Petrov Yevgeny Alexandrovich
Dobrikov Sergey Alexandrovich

Minsk, Belarus


BSY Lyceum
Otliga Viktor Igorevich
Drozdovsky Andrey Dmitriyevich
Rozhnovsky Andrey Igorevich
Podtelkin Vladislav Yevgenyevich
Sokol Konstantin Ivanovich

Grodno, Belarus


Yanka Kupala State University of GrodnoSergey Alexander Ivanovich
Danilchuk Yury Sergeyevich