Participants

Moscow, Russia

Moscow Institute of Physics and Technology

Chebanov Georgy Igorevich
Ruhovich Filipp Dmitriyevich
Smirnov Ivan Fiodorovich
Mashrabov Alexander Nematullayevich
Osipov Andrey Igorevich
Tsigler Alexander Sergeevich
Kashin Andrey Andreyevich
Dovgal Sergey Alexandrovich
Osipov Andrey Vasilyevich
Anurin Andrey Sergeyevich
Dmitriyev Andrey Sergeyevich
Ostaning Alexander
Krasnopiorov Makar Alexandrovich
Chumbalov Daniyar Asetovich
Pushniakov Filipp Anatolyevich
Kondakova Yelizaveta Grigoryevna

Lomonosov Moscow State University

Shliunkin Alexey Valeryevich
Volnov Sergey Yevgenyevich
Korovin Ilya Andreyevich
Mokin Vasily Borisovich
Dubinin Viacheslav Andreyevich
Sadkov Viktor Alexandrovich

AESC MSU

Lahtanov Ivan Andreyevich

Bauman Moscow State Technical University

Vybornov Artiom Igorevich
Rusnachenko Nikolay Leonidovich
Ashuha Arseny Pavlovich
Beliov Konstantin Olegovich
Batusov Pavel Vladislavovich

MISIS

Kofman Valentin Olegovich
Pritula Natalia Yevgenyevna
Krohina Daria Alexeyevna
Mukovozov Arseny Alexandrov

MAI

Belousov Stepan Leonidovich
Zhuravliov Andrey Andreyevich
Safronov Alexey Andreyevich

Oriol, Russia

SU-ESPC

Tarasov Maxim Yevgenyevich
Petrov Yevgeny Alexandrovich
Dobrikov Sergey Alexandrovich

Minsk, Belarus

BSY Lyceum

Otliga Viktor Igorevich
Drozdovsky Andrey Dmitriyevich
Rozhnovsky Andrey Igorevich
Podtelkin Vladislav Yevgenyevich
Sokol Konstantin Ivanovich

Grodno, Belarus

Yanka Kupala State University of Grodno

Sergey Alexander Ivanovich
Danilchuk Yury Sergeyevich
Share page: